Logoskiss 60-tal

NÄR EN IDÉ till en bokstavsform är geometrisk och relativt enkel kan den ofta utföras i ett otal varianter.

Då kopplar jag loss och gör många versioner efter varandra. 

Med blick, koncentration och flit kan det dyka upp bra varianter och nya fomidéer.