Logoskiss Egyptienne*

IBLAND KÄNNS egyptienne-bokstäverna slitna. De har blivit lätt överanvända på senare år. Men om man börjar teckna och arbeta med dem och går tillbaka till 1800-talstryck för att studera ursprungsformer och -detaljer, blir man snart entusiastisk över möjligheterna till variation och uttryck. Smala, breda, feta, magra och andra upptänkliga och oupptänkliga varianter väntar på att skapas. 

* Typsnitt med kraftiga seriffer. Andra benämningar: mekan, linearantikva och slab serif.