Gamla mormors nya hatt

NÄR SVERIGES ÄLDSTA tidning bytte från stort tidningsformat till tabloid behövde den gamla gotiska logotypen renoveras. Alla de nitton bokstäverna hade tidigare haft gott om plats att breda ut sig.

Tabloidtidningen fick ett nytt mer kompakt och rytmiskt huvud som fungerar både i stort och litet format.

Gamla mormor? Smeknamnet på en  dam
med födelseår 1758.

Förr& nu
Längst bak NT i det gamla stora formatet. Längst fram dagens Norrköpings Tidningar i tabloid.

Nytt monogram
Det nya NT-monogrammet är enkelt och tydligt. Det fungerar fint att kombinera till nya logotyper som 24nt, NT:s tevekanal.