Sjungande bokstäver

BRUSH SCRIPT, eller penselskrift, kallas en form av textning
som hade sin blomstringstid i amerikansk reklam och skyltmåleri
i decennierna kring mitten av 1900-talet.

Bokstavsformen har blivit populär igen och ger, som förr, en avspänd, snärtig och numera också lätt nostalgisk känsla åt budskapet.