Egna typer på lokaltidning

NÄR TIDNINGARNA Trollhättans tidning och Elsfsborgs läns Allehanda förenades till tidningen Ttela hade jag just tecknat ett nytt typsnitt för tidningsbruk. Redaktionen på Ttela testade mina fonter och ville använda dem i den nya tidningen.

Typsnittet Ttela sans används i rubriker, bildtexter, och som genomgående linjärt typsnitt i tidningen.

Ttela:s huvud är tecknat med en anpassad version av Ttela sans.